SAVAŞ İKİZ TOPLUM BİLİMLERİ

Sosyal Psikoloji - İşletme Bölümü

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ

Bu sayfa İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Psikoloji dersini takip etmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Hafta hafta işlenecek konular, sorumlu olunan okuma parçalarıyla ilgili bilgiler ve konular hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli link'ler burada yer alacaktır.

Dersle İlgili Diğer Bilgiler

Derslerde Çiğdem Kağıtçıbaşı (2014) esas alınacaktır. Kitabın tamamından sorumlusunuz. Ancak gerek görüldüğü hallerde bazı haftalarda konularla ilgili ek okumalar da dağıtılabilir. Bu okumalar derse temel teşkil etmekle birlikte öğrenciler hem bu okumalardan hem de derslerde anlatılan ve tartışılan konuların tamamından sorumlu olacaktır.

Bu derste size verilen ders kitapları ve okumalara ek olarak ulusal ve uluslararası gündemi takip etmeniz gerekmektedir. Sosyal Psikoloji dersi siz geleceğin işletmecileri için en önemli derslerden biridir. Bu ders size içinde yaşadığınız toplumu, toplumsal grupları ve kurumları anlayıp yorumlamanızda önemli araçlar sağlayacaktır. Özellikle de işletme gibi toplumsal ve siyasal yapılar ve kurumlarla iç içe geçmiş disiplinlerde sosyal psikolojinin önemi daha da artmaktadır.

Sizlerin iyi birer çalışma ekonomici olarak çalışacağınız kurumların ve işletmelerin birer küçük toplumsal grup olduğunu da unutmamanız gerekmektedir. İşletmeler önemli toplumsal gruplardır ve ilerideki yıllarda alacağınız yönetimle ilgili diğer derslerde de bu bilgileriniz pekişecektir. Ancak işletme mezunları sadece varolan yapıların ve ilgili oldukları kurumların işleyişi ile ilgilenmekle yetinmemelidir. İçinde bulunduğunuz kurumların işleyişini bilmekle yetinmeyip bütün bu kurumların da içinde işlediği toplumu, toplumsal kümeleri, kümeler arasındaki ilişkileri ve bütün bu ilişkileri de belirleyen ve şekillendiren yapıların işleyişini de bilmek zorundasınız. Bu bağlamda birlikte işleyeceğimiz dersler sadece sizin öğrenme sürecinizin ilk aşamasını oluşturacaktır. İşletmeleri anlamak için toplumu ve bütün sosyolojik-psikolojik-toplumsal ilişkilerin içinde yer aldığı yapıları bilmeniz gerekecek ve bunu en önemli aşamalarından biri de olanı biteni gözlemeniz olacaktır. Bu bağlamda sizlerden beklediğim de iyi birer gözlemci olmanızdır.

Gündemi takip edebilmeniz ve ufkunuzu açması açısından olanaklarınız elverdiği ölçüde ciddi gazeteleri, haftalık ve aylık dergileri ve uluslararası dergileri takip etmeniz sizin oldukça önemlidir. Bu uzun vadede kendinizi iyi yetiştirmeniz ve ayrıca iyi birer profesyonel olmanız için gerekmektedir.

Derse hazırlanarak gelmenizin hepimizin hayatını kolaylaştıracağını söyleyebilirim. Bu bağlamda konularımızın gerektiği gibi anlaşılabilmesi ve başarılı olabilmeniz için;  

1. Aşağıda belirtilen ders materyallerinin derse gelinmeden önce okunması,

2. Derslere düzenli olarak devam edilmesi, derslerde not tutulması ve eğer gerekirse anlaşılmayan yerlerin sorulması,

3. Derslerde tuttuğunuz notların gözden geçirilmesi ve öğretim görevlisinin altını çizdiği noktalara odaklanılması,

4. Eğer hala anlaşılmayan bazı noktalar varsa:

(a) Ders materyallerini ve derslerde tuttuğunuz notlarınızın tekrardan gözden geçirilmesi, 

(b) Sorularınızın sınıfta gündeme getirilmesi,

5. Eğer bütün bu çabalarınız sonuç vermezse ve derslerde anlattığımız konuları anlama konusunda sorunlar yaşarsanız öğretim elemanının ofis saatlerinde ziyaret edilmesi, tavsiye edilmektedir.

Ayrıca bu dersteki başarınızı ölçmek için sizlere her türden soru sorulabilir. Bu türler arasında, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap, karşılaştırma, tartışma ve yorum soruları sayılabilir. Geçtiğimiz yıllarda başta sayılan soru biçimlerinde daha az sorun yaşanırken, son üç tarzda oldukça ciddi sorunlar yaşandı. Bu yüzden sizlere aktardığımız bilgileri körü körüne ezberlememeniz ve bunları günlük hayattaki örneklere uygulama yeteneğinizi geliştirmeniz de sizlerden beklenmektedir. Yani sizlerden hem anlattığımız konulara hakim olmanız, hem de bu bilgileri kullanabilme yeteneğinizin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu durumda özellikle sizlere bir ifade verip bunun tartışılmasını istediğimiz durumlarda hem o konudaki bilginizi göstermeniz hem de bu bilgiyi kullanarak bir değerlendirme yapmanız beklenir. Verilen ifade doğru, yanlış, kısmen doğru ya da yanlış veyahut eksik olabilir. Sizler de size öğretilenler ışığında verilen ifadenin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyduktan sonra konuyla ilgili bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Nasıl kimse size gerçek hayatta teorilerle ilgili sorular sormuyorsa ve sizlerin sahip olduğunuz teorik bilgiyi kullanarak olayları açıklamanız, analiz etmeniz veya tahmin etmeniz bekleniyorsa, bu sınavlarda da her şeyi körü körüne ezberlemeniz sizin için fazla yararlı olmayabilir.   

DERS AKIŞ PROGRAMI

Aşağıda Sosyal Psikoloji dersine ait ders akış programını bulacaksınız. Haftalar itibariyle hangi konuların işleneceği ve hangi sayfaların okunması gerektiği ve bazı haftalarda da ek okumalar aşağıda belirtilmiştir. Ek okumalar listesi de önümüzdeki haftalarda tamamlanacaktır. Not: Yanında * işaretli olanlar zorunlu okumalardır.

1. Hafta - Tanışma ve Derse Genel Bir Giriş

Sosyal Psikoloji Dersi Kitabı:Yazar: Çiğdem Kağıtçıbaşı- Günümüzde İnsan ve İnsanlar(Sosyal Psikolojiye Giriş)

Elliot Aronson Robin M. Akert T.- Sosyal Psikoloji

Jean Maisonneuve: Sosyal Psikoloji

Gustav Jahoda: Sosyal Psikoloji Tarihi

>Muzaffer Şerif: Sosyal Kuralların Psikolojisi

>Erich Fromm: İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri I

Erich Fromm: İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri II

Psikoloji: Klasör

PsikanalizKlasör

Sezen ÜNLÜ Sosyal Psikoloji

2. Hafta - Sosyal Psikoloji Nedir?